SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Malmö Konståkningsklubb
Fotboll

Vår förening

Malmö Konståkningsklubb bildades i februari 1957 och 2022 firar klubben 65 år.

Klubben har idag en styrelse som består av åtta personer, två huvudtränare, många andra tränare och mer än 400 aktiva åkare.

Mer information om MKKs styrelse, verksamhet eller värdegrund finns längre ner. 

 

Bildad 1957-02-15
Föreningsnummer 12395-25
Postadress Box 5080
20071 Malmö
Telefon 040916228
E-post kansli@malmokk.se
Swish 123 5068176
Bankgiro 5783-2669
Organisationsnummer 846000-8397
Föreningens hemsidor
 
Medlemsregler

Här kan du läsa om klubbens medlemsregler

Medlemsregler MKK 2023-2024

Styrelsen

 

Ordförande

Ann-Christine Bond
anki@malmokk.se

 • Sammankallande i tekniska kommittén.
 • Kontaktperson för tävlingsgrupperna tillsammans med Huvudtränare.
 • Tillsammans med kassör har hand om bidrag , samt tränares kontrakt och avtal. Kallar till styrelsemöte.
 • Kontaktperson till Malmö-Fritid, Svenska och Skåne Förbundet

Vice ordförande

Peter Fovér

073-336 40 05
peter.fover@bahnhof.se

 • Sponsorer
 • Tar över ordf, posten när så behövs.
 • Kontakt med kommunen om anläggningsfrågan

Kassör

Monika Svensson

076-001 51 21
mov@freja.com

 • Allt inom ekonomin
 • Tillsammans med ordförande tränares avtal och kontrakt. 

Sekreterare

Isabelle Paulsson

072-370 85 65

isabelle.paulsson98@gmail.com

 • Föreningens protokoll
 • PR, sociala medier och hemsida.
 • Tävlings- och evenemangsansvarig tillsammans med Eva Trulsson.
 • Isbokningar

Ledamot

Marlene Frez

+45 29 65 75 70

mfressan@gmail.com

 • Vara behjälpliga vid tävlingar och andra arrangemang.
 • Föräldrakontakt.
 • Skridskoskolan kontakt.
 • PR, hemsida och sociala medier

Suppleant

Eva Trulsson

070-896 84 16

filipevatrulsson@me.com

 • Kontaktperson för vuxengruppen.
 • Cateringansvarig vid tävlingar och arrangemang.

Suppleant

Maria Magnusson

0734-052217

maria@vejby.nu

 

 • Skridskoskolan, samt dess tränare
 • Utbildningar för tränare. Tillsammans med Marlene F.

 

Revisorer

Dalia Östergard

Paula Lopez

 

Verksamhet

Malmö Konståkningsklubb bildades i februari 1957.

Idag ha klubben ca. 337 aktiva åkare, varav 120 st. är tävlingsåkare, samt en vuxenverksamhet på 65 åkare. Vi bedriver skridskoskola och konståkningsskola, tävlingsgrupper på elitnivå samt en vuxengrupp som tävlar på internationella och svenska adult-tävlingar. Vi har ca. 48 timmars isträning/vecka. Klubben bedriver morgonträning 7-8 varje dag. Den är öppen för alla tävlingsåkare. Klubben har även elever på Malmö Idrottsgrundskola samt Malmö Idrottsgymnasium. Dessa elever har möjlighet till dagträning på skoltid varje dag.

 

Våren 2022 bedriver vi vår verksamhet i Malmö Arena träningshall.

 

Tränare

Vi har 5 tränare som tar hand om våra tävlingsåkare.

Huvudtränare Ela Magnusson samt Laco Vince,
Elsa Spenninge, Fredrik Grankvist, Izabel Lundqvist.

Anneli Servin ansvarar för våra talanggrupper.

Maria Magnusson ansvarar för skridskoskolan. 

Elena Davidsson har balett med åkarna.

Totalt har klubben ca 23 tränare.

 

Sedan hösten 2015 bedrivs ett fysprojekt tillsammans med simhoppare i Malmö.

 

Träning vi bedriver:

 

Skridskoskolan: 
Här tar du LEO märkena 1-6. Vi har skridskoskola på måndagar, onsdagar och söndagar.


Småstjärnorna:
Till denna gruppen flyttar vi unga talanger som vi vill satsa på. De tränar på LEO märkena och har förutom is 3 ggr/vecka även off-ice samt valfri balett.


Grupp 6:

Till dessa gruppen flyttar vi åkare som tagit märke 6. De tränar is 2 ggr/vecka samt har off-ice. I denna gruppen tränar du för att klara tävlingstesten så att du kan börja tävla.

 

Från ovanstående grupper flyttas du till våra tävlingsgrupper. Antalet träningar/vecka varierar beroende på vilken nivå du tävlar på. Du har både is, off-ice och valfri balett. Även koreografi på is samt fysträning kan tillkomma.

Värdegrund

Glädje och gemenskap: Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

 

Demokrati och delaktighet: Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.


Allas rätt att vara med: Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar - Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven
idrottsverksamhet.


Rent spel: Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka för mot fusk, doping och en osund ekonomi, mott mobbning, trakasserier och våd såväl på som utanför idrottsarenan.

 

I Malmö Konståkningsklubb ska alla ideellt och professionellt arbetande personer verka för ett öppet och kommunikativt klimat. Klubben ska uppfattas som kompetent och stödjande.

 

Verksamhetsidé

Klubbens verksamhet riktar sig till aktiva åkare i alla åldrar och på alla nivåer. Vi bedriver både bredd och elitverksamhet. Klubbens verksamhet kan delas upp i en skridskoskoleverksamhet och en konståkningsverksamhet. Skridskoskole-verksamheten syftar till att lära barn och ungdomar att åka skridsko. I konståkningsverksamheten bedrivs utbildning i singelåkning, för hobbyåkare och tävlingsåkare. 

Mål för skridskoskolan

Vi har en organisation som vi är nöjda med. Målet är att ha 70 barn/tillfälle. Skridskoskoleverksamheten leds av en ansvarig tränare i samverkan med skridskoskoleansvarig styrelseledamot. Säsongen inleds med en kickoff, för tränare och hjälptränare. Under säsongen planerar vi att ha ca fem tränarträffar. 


Målet är att behålla de skridskoskoletränare som är verksamma i dag samt ge dem möjlighet till vidareutbildning (instruktörsutbildning). 


Mål för åkarna i skridskoskolan är att ta skridskoskolemärke 1-6. Varje termin har åkarna möjlighet att ta märke minst 1g/termin. Då åkarna tagit märke 6 flyttas de upp till en konståkningsgrupp.  

 

Mål för konståkningsverksamheten

Vårt mål är att ha en elitverksamhet på internationell nivå och en breddverksamhet som gör det möjligt för alla som vill åka konståkning att få
göra det.

 

Alla åkare ska beredas möjlighet att ta tester. Klubben ska under säsongen anordna ca fyra testtillfällen. 


Balettundervisning ska ingå i träningsupplägget för samtliga tävlingsåkare.


Off-iceundervisning/fysträning ska ingå i träningsupplägget för samtliga tävlingsåkare. Under eftersäsongen ska samtliga elitåkare göra fystester, som sedan ska ligga till grund för fortsatt träningsplanering. 


Åkare som kvalificerat sig till Skånespetsen och Skånegruppen ska i så stor utsträckning som möjligt delta vid Skånes sammandrag. Klubben strävar efter att få så många åkare som möjligt att kvalificera sig till ungdomslyftet och landslaget. Klubben har som mål att få med en åkare i svenska landslaget och två åkare i ungdomslyftet.  


Mål för vuxengruppen är att ge alla vuxna konståkningsentusiaster möjlighet att fortsätta utveckla sitt konståkningskunnande på den nivå de önskar. Åkarna ska få möjlighet att ta tester om de önskar. 

Vision
Malmö Konståkningsklubbs Mål och Inriktning

Definition
Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och
rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i så väl
fysiskt som psykiskt och socialt och kulturellt avseende.
Idrott skall utformas och organiseras så,
att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare
tillfredsställelse med hänsyn till var och ens värderingar.
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer,
varvid individuellt inflyttande och ansvarstagande eftersträvas i
gemensamma angelägenheter.
Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel
och respektera alla människors lika värde.

Ändamål
Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Hemort
Föreningen har sin hemort i Malmö.

Stadgar

Du hittar våra stadgar här:

 

Stadgar 2023 uppdaterade.pdf